Joan Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis


Títol: El poema de  la rosa als llavis,
Autor: Joan Salvat-Papasseit

Artista de la persiana: Nuria Frago

Sinopsi: Punt culminant en la trajectòria de Joan Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis és una de les obres més valorades de la lírica catalana i europea del segle XX. L’autor aplica procediments experimentals d’avantguarda —ruptura d’hemistiquis, esglaonament del vers, alternança de majúscules i minúscules, utilització de tipografi es de mides i colors diferents— en una època en què es tendeix a la recuperació dels motius clàssics i dels topoi tradicionals.

L’itinerari del procés amorós —invitació, festeig, consecució del goig, comiat—, es descriu en un ventall de formes i gèneres a cavall de la lírica popular i la tradició culta de la fi n’amors. Com en els cançoners dels antics trobadors la identitat de l’estimada s’oculta sota el terme amiga.

L’escriptura de Papasseit és un homenatge a la noia —Tan fi na és Ella que em dicta el vers — on la simbologia fl oral i la delicadesa expressiva no amaguen el desig, la possessió amorosa i el triomf: Visca l’amor que m’ha donat l’amiga […] visca l’amor: / la volia i l’he pres.

Foto de la persiana:

Fotografia_Giacomo_Donati Fotografia_Giacomo_Donati

Portada:

 El poema

Nom del comerç: Magatzem

Adreça: C/ Carretes, 15

Mapa:

Anuncis